Haderslev Kommune
link til forsiden
ForsideSønderjysk Motorsports AkademiTalentklasserneTalent og ungdomsuddannelse
Elitesportsudvalg
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Støttekoncept
 


Download ansøgningsskemaer i venstre side.

Støtte til implementering af aldersrelateret træning i den daglige træning - brug ansøgningsskemaet for hold/ projekt.

Kriterier for støtte til eliteidrætsudøvere.

Formålet med støtten

Som en del at Haderslev Kommunes eliteidrætskoncept kan enkeltpersoner eller klubber/foreninger søge økonomisk støtte til eliteidrætsudøveres udvikling af sportsligt niveau.

Ansøgninger om tilskud vurderes primært i forhold til elite- og udviklingssatsning, da ønsket er at støtte der, hvor det er muligt at opnå en forskel og forbedring af eliteidrætsudøverens eller holdets muligheder og sportslige niveau. Sekundært vil der vurderes på muligheden for profilering af Haderslev.

Målgruppe

For at kunne komme i betragtning skal klubben/foreningen være hjemmehørende i Haderslev Kommune. Enkeltpersoner skal som minimum være fast tilknyttet en klub/forening, der er hjemmehørende i Haderslev Kommune.

Støtten gives primært til ansøgere indenfor de valgte satsningsidrætsgrene, jævnfør Team Danmark aftalen, og sekundært til øvrige idrætsgrene.

Målgruppen er følgende:

 • Talentudvikling – unge under 18 år, og kun ældre, hvis man er tilknyttet en ungdomsuddannelse, indenfor såvel hold som individuelle idrætsgrene. Udøverne skal være på nationalt niveau, med potentiale til at placere sig på internationalt niveau.
 • Eliteudøvere.

  International elite: Deltager i internationale mesterskaber med gode resultater. 

  National elite: Deltager på det absolut højeste nationalt plan inden for den givne idræts konkurrencestruktur.

Det vil vi give støtte til

Det er for både eliteidrætsudøverne og deres klubber forbundet med store udgifter, at deltage i træningslejre og kurser samt internationale konkurrencer. Deltagelse er dog nødvendig både for at udvikle talentet, men også for at kvalificere sig til de største internationale stævner.

Støttemulighederne er følgende:

 • Støtte til træningslejre og kurser
 • Støtte til deltagelse i internationale konkurrencer
 • Støtte til ekstraordinære udgifter til rekvisitter – dog kun til klubbens eje.

Det støtter vi ikke

Vi har ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til alle, hvorfor vi har valgt følgende fra:

 • Team Danmark støttemodtagere der modtager markant støtte fra TD
 • Karantæneramte idrætsudøvere på grund af doping.

Støttemodtagerens forpligtelser

For de klubber og enkeltpersoner der modtager økonomisk støtte fra Haderslev Kommune, følger der forpligtelser med. Disse nedskrives i den økonomiske bevilling.

Forpligtelserne er:

 • At overholde de internationale dopingregler
 • Løbende at orientere Haderslev Kommune om de sportslige resultater
 • Ved stævner og lignende at markedsføre Haderslev Kommune og/eller som minimum klubben
 • At udarbejde en evalueringsrapport samt regnskab for brugen af støttemidlerne ved støtteperiodens ophør.

Alle ansøgninger behandles af elitesportsudvalget.

   
 
Haderslev Kommune · Kultur og Fritid · Gåskærgade 26-28 · 6100 Haderslev · Tlf 74 34 34 34 · Fax 74 34 00 34 · erhverv-kultur@haderslev.dk