Haderslev Kommune
link til forsiden
Topbillede
ForsideSønderjysk Motorsports AkademiSommercamp 2017ElitesportsudvalgTalentklasserneIdrætsakademiOm Haderslev Elite
Talentklasserne
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Optagelse til Idrætsklasserne
 

Ansøgningsfristen er overskredet for skoleåret 2017/2018.

Der kan søges om optagelse i svømning, håndbold, ishockey, fodbold som specifikke idrætslinjer og som noget nyt kan man i år søge optagelse på multisportslinjen, der henvender sig til alle øvrige DIF godkendte idrætter. Det er en forudsætning for at kunne træne i de linjespecifikke morgentræningstilbud, at man er tilknyttet klubben/ klubberne der står for mogentræningen. Man kan søge optagelse i multisportslinjen, såfremt man ikke dyrker en idræt, der har eget morgentræningstilbud, eller man ikke er tilknyttet klubben der driver morgentræningstilbuddet. Hvis man i løbet af ens skoleperiode i Idrætsklasserne skifter klub, og dermed ikke længere er tilknyttet klubben der driver morgentræningstilbuddet, har man mulighed for stadig at fortsætte med morgentræning i multisportslinjen.

Idrætsklasserne er for unge talenter som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve deres talent af i de bedste omgivelser til kombination af talenttræning og folkeskolen. Vi bestræber os på at idrætsklasserne skal være for de bedste talenter i deres årgang i Haderslev Kommune og derfor skal du søge om optagelse for at kunne komme til at gå i idrætsklasserne.

Vores talentscreeningsmodel er vores grundlag for udvælgelse til optagelse, blandt ansøgerne til idrætsklasserne. Vi oplever at der er langt flere der ansøger om optagelse, end vi optager - derfor opfordrer vi dig til at forhøre dig blandt vores samarbejdsklubber inden du ansøger. Vores samarbejdsklubber kan ikke fortæller dig om du vil blive optaget, men de kan måske vejlede dig, hvis det ikke er sandsynligt at du vil kunne opnå optagelse i år.

Haderslev Kommune oprettede i forbindelse med samarbejdet med Team Danmark idrætsklasserne i 2008, Idrætsklasserne er dannet på baggrund af den model for idrætsklasser som Team Danmark har lavet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.

Optagelse:

Idrætsklasserne er for de største talenter med tilknytning til Haderslev Kommune, det betyder at du kan søge optagelse i Idrætsklasserne, hvis du er bosiddende i Haderslev Kommune og/eller er udøvende medlem af en forening i Haderslev Kommune.

Ansøgere til Idrætsklasserne vurderes i en screeningsprocess, hvor vi på den baggrund indstiller atleter til optagelse. Ved særlige forhold vedr. tvivl m.v. benyttes nedenstående vurdering:

Tildeling af de sidste pladser: Ved tildeling af den/ de sidste pladser i idrætsklasserne på Sønder Otting Skole. I tilfælde af at ansøgere vurderes at være på sammen niveau (ud fra samarbejdsaftalerne mellem klubber og kommune) prioriteres efter nedenstående punkter:

  1. Ved enkelt atlet i pågældende idrætsgren i klassen optages eleven fra denne idrætsgren.

  2. Den idrætsspecifikke gruppestørrelse – det optimale antal udøvere.

  3. Køn.

  4. Satningsidrætsgrene (Jf. samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Team Danmark.)

  5. Akademiidrætsgrene.

 

Optagelse i løbet af et skoleår: Ingen optag af elever, der er bosiddende i Haderslev Kommune og dermed har haft mulighed for at søge indenfor ansøgningsfristen. Optag at tilflyttere til, og atleter bosiddende udenfor, Haderslev Kommune, sker kun hvis de er på MEGET højt niveau. Tilflyttere der ansøger om optagelse skal dokumentere tilflytningen, samt overholde de idrætslige og de skolemæssige forudsætninger for at kunne komme ind.

 

Sådan gør du:
1. Download skema for trænerudtalelse - bed din træner udfylde det.
2. Indhent Udtalelse fra din skole, samt din seneste elevplan, som et dokument.
3. Udfyld vores online ansøgningsskema - vedhæft dine dokumenter og send det til os.

Med venlig hilsen
Haderslev Elite.

 


   
Download filVejledning til ansøgning om optagelse i idrætsklasserne
Download filOptagelseskriterier
Download filUdtalelse træner
Download filUdtalelse skole
Download filTalentscreeningsmodel
 
Haderslev Kommune · Kultur og Fritid · Gåskærgade 26-28 · 6100 Haderslev · Tlf 74 34 34 34 · Fax 74 34 00 34 · erhverv-kultur@haderslev.dk