Haderslev Kommune
link til forsiden
ForsideSønderjysk Motorsports AkademiTalentklasserneTalent og ungdomsuddannelse
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Talentklasserne
 

TalentklasserneEr du et talent? ... så har Talentklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig.


Talentklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve deres talent af i de bedste omgivelser i en kombination af talenttræning og folkeskolen. Vi bestræber os på, at Talentklasserne skal være for de bedste talenter i deres årgang i Haderslev Kommune, og derfor skal du søge om optagelse for at kunne komme til at gå i Talentklasserne. Talentklasserne er for de største talenter med tilknytning til Haderslev Kommune. Det betyder, at du kan søge optagelse i Talentklasserne, hvis du er bosiddende i Haderslev Kommune og/eller er udøvende medlem af en forening, sangakademi eller musikskole i Haderslev Kommune.

På Sønder Otting Skole har du mulighed for at gå i en Talentklasse, hvor skoleundervisningen kombineres med træning/undervisning. Som elev i Talentklasserne har du morgentræning tre gange i ugen. Du træner altså cirka 120 gange ekstra om året. To af dine træninger er idrætsspecifikke, musik/ sang eller på multisportslinjen, mens en af træningerne er vores al-

dersrelaterede træning, som en er kombination af skoleidræt, fysisk træning og motorisk træning. For talenter i Sang og musik har man elmindelig idrætsundervisning, i stedet for den aldersrelaterede træning.

Som Talentklasseelev går du i en klasse med andre dygtige idrætsudøvere, sangere og musikere og har lærere, der forstår, hvad det vil sige at dyrke sit talent på højt plan.

 

Talentklasserne er en formidabel chance, hvis du ønsker at få en god uddannelse og samtidig vil fokusere på dit talent.

 

Linjer i Talentklasserne

Der er 3 måder at gå i en Talentklasse på.

 

En idrætsspecifik linje for fodbold, svømning, håndbold og ishockey, samt en multisportslinje for talenter fra andre sportsgrene. Det er for eksempel atletik, dans, triatlon, ridning og alle andre DIF godkendte idrætsgrene. Hvis man i løbet af ens skoleperiode i Talentklasserne skifter klub og dermed ikke længere er tilknyttet klubben, der driver morgentræningstilbuddet, har man mulighed for at fortsætte med sin morgentræning på multisportslinjen.

På multisportslinjen er det Haderslev Elites træner, der står for morgentræningen. Morgentræningen for multisportslinjen er i sit udgangspunkt individuelt planlagt ud fra den enkelte atlets udgangspunkt og idræt. Vi har stadig meget glæde af hinanden, da mange basisområder er fælles.

 

Musikalske talenter går på linjen Sang og Musik. Her er tilknyttet tre musiklærere, der underviser fagene Sang, spil & bevægelse (SSB), klaverlab, hørelære & musikteori og musikviden. Det er også afsat tid til individuelt arbejde og øvning. Lærerne følger den enkelte elev tæt, og evaluerer ugentligt deres indsats.

Derudover før eleverne deres soloundervisning, og indgår i sammenspil enten i sangakademiets pige- eller drengekor, eller i musikskolens klassiske eller rytmiske linje.

Sang og Musik

Talentklasserne giver Haderslev Musiskskolen og Haderslev Sangakademi mulighed for at tilbyde et struktureret og banebrydende udviklingsforløb for sang- og musiktalenter, som endnu ikke er stort udbredt i det øvrige Danmark. Talentklasserne giver eleverne et trygt og dynamisk miljø at prøve sit talent og sig selv af i. Målet er blandt andet at kvalificere eleverne til optag på det konservatorie-forberedende Musikalsk Grundkursus (MGK)

Multisport

Talentklasserne har en multisportslinje for talenter fra andre sportsgrene. Det er for eksempel atletik, dans, triatlon, ridning og alle andre DIF godkendte idrætsgrene. Vi har haft multisportslinjen i nu 2 år, og vores erfaringer er at den enkelte udøver nyder godt at at være i et tværfagligt træningsmiljø, hvor en ekspert arbejder med udviklingen af det fysiske fundament for den enkelte i morgentræningerne.

Drengefodbold

Talentklasserne giver Haderslev Fodboldklub, SønderjyskE og fodboldtalenterne optimale muligheder for at sikre et højt udviklingsniveau fra en tidlig alder - uden at det går ud over skolegangen. Ligesom i mange af de klubber vi sammenligner os med i forhold til talentudvikling, tilbyder vi en hverdag, hvor skole, fodbold og fritid hænger sammen. Den lyseblå tråd er udarbejdet med udgangspunkt i læringsfaser – hvor vi gradvist udvikler os sammen. Den lyseblå tråd er udviklet for at sikre, at alle vores talenter opnår de alderssvarende færdigheder i deres fodbold og får de bedste udviklingsmuligheder. Med den lyseblå tråd er der skabt et fælles fundament for udvikling af fodboldtalenter, der kommer alle sønderjyske fodboldspillere til gode.

Pigefodbold

Talentklasserne giver Haderslev Fodboldklub og fodboldtalenterne optimale muligheder for at sikre et højt udviklingsniveau fra en tidlig alder - uden at det går ud over skolegangen. Ligesom i mange af de klubber vi sammenligner os med i forhold til talentudvikling, tilbyder vi en hverdag, hvor skole, fodbold og fritid hænger sammen.

Det er en naturlig proces, at optimere sin udvikling ved at søge optagelse i idrætsklassen. Målet med træningen i Talentklasserne er at uddanne spillerne til at være teknisk velfunderede, udvikle deres spidskompetancer, og via træningen give dem de bedste muligheder for at begå sig lokalt og nationalt.

Vi ser det som en naturlig del af pigernes spillemæssige uddannelse, at de senere søger videre på Haderslev idrætsakademi.

Svømning

Vi har 40 års tradition for svømning på et højt niveau. Vores vision er ”Svømning for sundhed, glæde og udvikling”. Det betyder, at det skal ud over at være sjovt at svømme også er fokus på udvikling af den enkelte svømmers talent.

Vi har et stærkt trænerteam med øje for det hele menneske, der både følger den enkelte svømmers trivsel, og den sociale og personlige udvikling. Dette med et klart mål om at være med til at skabe så dygtige svømmere som muligt.

Ishockey

Vojens Ishockey Klub sætter stor pris på Talentklasserne, der er med til at sikre udvikling af ishockeytalenter i klubben. Samarbejdet mellem skole og klub giver det enkelte ishockeytalent muligheden for at dygtiggøre sig både skolemæssigt og ishockeymæssigt. Det skaber talenter på et meget højt plan, og det er nødvendigt, for kravene i ungdomsishockeyen er gennem de seneste år steget kraftigt. Håndbold

Team Haderslev Vojens er ansvarlige for talenttræningen på håndboldlinjen i Talentklasserne. Dette arbejde udføres af den daglige træner, som varetager træningen mandag og onsdag morgen.

Træningen er fokuseret på den enkeltes personlige udvikling. Alle grundlæggende færdigheder trænes, og der er løbende evaluering af udviklingen. Denne evaluering foretages ved hjælp af handleplaner, videooptagelser og evalueringer af individets indsats i klubkampe og træning.

Når spilleren kommer i 9. klasse, påbegyndes et samarbejde med den daglige træner på Idrætsakademiet. Her arrangeres der træning sammen med HIA´s elever senest efter jul i det omfang, som er muligt. I dette forløb implementeres de forskellige parter fra U16 til seniorafdelingen i et videre forløb for den enkelte spiller.

En handleplan laves og drøftes med spilleren, forældre og HIA.

 

Optagelse

Det er ikke muligt at søge optagelse i løbet af et skoleår. Udøvere der flytter til Haderslev Kommune, kan hvis niveauet er ekstraordinært stort søge optagelse i løbet af skoleåret.

Der skal søges om optagelse for at kunne komme i betragtning til Talentklasserne.

 

Hvor der umiddelbart efter informationsmødet vil blive åbent for ansøgning. Der kan på hjemmesiden downloades skabeloner til træner- og klasselærerudtalelse, som medsendes ansøgningen.

  

Efter optag:

Fysioterapeutisk screening for atleter indenfor idræt. Deltagelse i BASIS-træning en gang ugentligt til skolestart. Sommercamp: I sommerferien afholdes sommercamp, hvor optagede elever forventes at deltage i videst muligt omfang.

Vores talentscreeningsmodel er vores grundlag for udvælgelse til optagelse blandt ansøgerne til idrætsklasserne. Vi oplever, at der er langt flere, der ansøger om optagelse, end vi optager. Derfor opfordrer vi dig til at forhøre dig blandt vores samarbejdsklubber, inden du ansøger. Vores samarbejdsklubber kan ikke fortæller dig, om du vil blive optaget, men de kan måske vejlede dig, hvis det ikke er sandsynligt, at du vil kunne opnå optagelse i år. Hvis du ønsker at søge til multisportslinjen, har du ikke en samarbejdsklub, du kan henvende dig til, derfor kan du henvende dig til Haderslev Elite, der via samarbejde med det relevante specialforbund vil kunne vejlede dig.

Efter Talentklasserne

Det naturlige valg efter Talentklasserne er Haderslev Idrætsakademi eller for Sang & Musiklinjen – det konservatorieforberedende Musikalsk Grundkursus (MGK), som fortsætter den vej talenterne er på mod succes i sport, musik og uddannelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, som du gerne vil have besvaret, kan du kontakte

koordinatoren for Talentklasserne Luise Lomholt Nielsen,

51 16 92 06, luise.lomholt.nielsen@skolekom.dk eller

Talentchef for TalentCenter Haderslev, Morten Nørby Poulsen,

24 79 38 26, monp@haderslev.dk

 

For kontaktpersoner på den enkelte linje:

Sang og Musik:

Talentlinjekoordinator for Haderslev Musikskole: Peter Vogel, 61144047, pevo@haderslev.dk

Fodbold, drenge:

Michael Meyhoff: 4089 2939, bw152michaelmeyhoff@hotmail.com

Fodbold, Piger:

Kim Hansgaard, hansgaardkim@gmail.com

Svømning:

Tommas Salomonsen t@toesa.dk

Ishockey:

Erik Petersen;  sportschef.vik@gmail.com

Håndbold:

Jan Pedersen, 30320611, Jan.handball@skolekom.dk

 

Læs mere på www.elitesport.haderslev.dk

 
 
Haderslev Kommune · Kultur og Fritid · Gåskærgade 26-28 · 6100 Haderslev · Tlf 74 34 34 34 · Fax 74 34 00 34 · erhverv-kultur@haderslev.dk