Haderslev Kommune
link til forsiden
ForsideSønderjysk Motorsports AkademiTalentklasserneTalent og ungdomsuddannelse
Elitesportsudvalg
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Elitesportsudvalg
 
Haderslev elitesportsudvalg


Talentudviklingen er igang med en omstrukturering, derfor er Haderslev Elitesportsudvalg ikke aktivt, men formandskabet tegner Elitesportsudvalget indtil etableringen af Talentcenter Haderslev oprettes.


Med hensigt om forsat at udvikle eliteidrætten i Haderslev Kommune, er der nedsat et elitesportsudvalg.

Elitesportsudvalgets hjemsted er Haderslev Kommune.

Elitesportsudvalgets formål er at udmønte de af Haderslev Kommune fastlagte retningslinier og principper for Haderslev Kommunes Eliteidrætspolitik. Eliteidrætspolitikken er en del af Haderslev Kommunens Idrætspolitik.

Det er endvidere Elitesportsudvalgets opgave at arbejde med udvikling af eliteidrætten i Haderslev Kommune ved at:

  • Arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne job, bolig og uddannelse.
  • Tage initiativ til videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling.
  • Samle kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats, som igennem en fælles indsats giver eliteidrætten i Haderslev optimale vækstbetingelser.
  • Synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter.
  • Forvalte og sikre at midler, der bliver stillet til rådighed for eliteidrætten, bliver udnyttet optimalt.

 

   
ESU
 
Haderslev Kommune · Kultur og Fritid · Gåskærgade 26-28 · 6100 Haderslev · Tlf 74 34 34 34 · Fax 74 34 00 34 · erhverv-kultur@haderslev.dk